فيديو: وش معنى خرفنة عند الشباب ؟!!

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

هههههههههههههههههههههه اهم شي التعبير